FR

REALITY CHECK

Tijdens de 3 tot 5 dagen dat wij aanwezig zijn in uw bedrijf voeren wij met u diepgaande gesprekken, alsook met uw medewerkers en verzamelen we informatie over diverse facetten van bedrijfsvoering waaronder sales, marketing, productie, inkoop, personeelsbeleid, ....

Aan het eind van deze 3 of 5 dagen stellen wij een rapport voor met rode, oranje en groene knipperlichten.

De bedoeling is dan om de rode knipperlichten om te buigen naar groene zodat uw bedrijf sterker wordt, het rendement verhoogt, de waarde van uw onderneming stijgt.

SALES BOOST

Bij een SALES BOOST concentreren wij ons op het volledige sales-process, gaande van prospectie, behandelen van prospecten, bijhouden en opvolging van de SalesFunnel, succesratio in het afsluiten, diepte interview met de verkopers, coaching ‘in the field’ ...

Dit brengt een nieuwe dynamiek in uw bedrijf waar het allemaal begint, namelijk succesvol zijn met DE VERKOOP.

Bij een ENGAGEMENT MAGNIFIER concentreren wij ons op de 7 dimensies van betrokkenheid, via diepte interviews met een 10 tal medewerkers, alsook een anonieme online vragenlijst naar alle medewerkers.

Dit brengt een nieuwe dynamiek in uw bedrijf waar het allemaal begint, namelijk een gezonde samenwerking tussen betrokken medewerkers, die verstaan waar het bedrijf voor staat en wat het doel van hun werk is.

ENGAGEMENT MAGNIFIER

DELIVERABLES

Een duidelijk rapport en presentatie met rode prioritaire actiepunten, oranje aandachtspunten

en groene aspecten waarvoor u en uw team een duidelijke erkenning krijgen.

Actieplan met implementeerbare suggesties door jullie, door ons of door externe partners.

HUMAN CAPITAL DUE DILIGENCE

Met de HUMAN CAPITAL DUE DILIGENCE verzekeren wij een diepgaande doorlichting van het menselijk kapitaal: de competenties en attitudes, de samenwerking, de beslissingsprocessen, de effectiviteit van het management en de bedrijfscultuur. We identificeren eveneens de ‘sleutelmedewerkers’ die de toekomstige samenwerking kunnen versterken.

Dit onderzoek verscherpt het risicoprofiel voor de overnemer, door naast de gangbare financiële, fiscale en legale checks, onmisbare informatie te verschaffen die de kans op slagen van de toekomstige samenwerking alleen maar verhoogt.


(placeholder)